Taborcirkel basis:

De Taborcirkel bestaat uit een serie van drie gesprekken met een GZ-psycholoog,

drie keer haptonomische begeleiding en drie maal Taborlicht yoga.

De eerste en laatste sessie zijn met de GZ-psycholoog. In het laatste gesprek

wordt ook terug gekeken op de gevolgde Taborcirkel. Tussen het eerste en

laatste gesprek wordt drie keer haptonomie aangeboden. Na de eerste of

tweede sessie haptonomie wordt een gesprek met de GZ-psycholoog gepland.

De Taborcirkel wordt rond gemaakt met drie maal Taborlicht yoga. Na de laatste

Taborlicht yoga overleggen de zorgverleners over hun bevindingen en advies

over een mogelijk vervolg.

De sessies worden gehouden op drie verschillende werkadressen in Nijmegen.

De totale kosten bedragen € 510,00 inclusief BTW, maar worden in gedeelten

door de afzonderlijke zorgverleners in rekening gebracht. In een aantal gevallen

kan een deel van de kosten worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Aanmelden en informatie:

Aanmelden en informatie per mail: taborcirkel.nijmegen@gmail.com

Aanmelden en informatie telefonisch: 06-53 653 453 (spreek eventueel de

voicemail in, u wordt teruggebeld).