Welkom bij de William Yang Foundation

De William Yang Foundation stelt zich ten doel om:
mensen die geraakt zijn door kanker en andere levensbedreigende ziekten (patienten en hun naasten) te ondersteunen en te versterken in hun psychische balans, hun vitaliteit en innerlijke geestkracht. Deze zijn in elke fase van een ziekte van levensbelang. Zij ondersteunen het genezingsproces, maar maken het ook mogelijk het leven-zoals-het-is te accepteren, ook wanneer dit anders is dan gedacht of verwacht. Uiteindelijk gaat het erom dat de kwaliteit van leven een hernieuwde dimensie kan krijgen.

We werken in kleine groepen die afhankelijk van de cursusvorm of activiteit bestaan uit 6 tot 12 deelnemers.
Het psycho-energetisch lichaamswerk zoals dit in de afgelopen dertig jaar is ontwikkeld door William Yang in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Taborhuis, vormt hiervoor de basis.

De begeleiders zijn professionals op hun vakgebied en hebben ook jarenlange ervaring in het werken met mensen met kanker of een andere ernstige ziekte. De medewerkers binnen de William Yang Foundation hebben een geregeld contact met elkaar en met William Yang om de kwaliteit van hun werk voortdurend uit te diepen, te verfijnen en af te stemmen op de vragen van de deelnemers.

Esther Appels
Initiatiefnemer

Esther is in 2011 het spiritueel en creatief Centrum de Appel begonnen en verwezenlijkt zo een oude droom door een ruimte te bieden waar mensen welkom zijn om in alle rust en op creatieve wijze bij elkaar te komen, na te denken of actief deel te nemen en zo tot nieuwe inzichten, ideeën of bezinning te komen.

Meer info

William Yang

William Yang heeft vanaf 1983 de psychosociale zorg voor mensen met kanker als aanvulling op de medische behandeling. Samen met Ton Staps psycholoog in het Radboud Ziekenhuis ontwikkelde hij de psycho-energetische therapie, ‘een harmonische en helende methode om mensen te begeleiden bij het vinden van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven’. In 1990 nam hij het initiatief tot het oprichten van het Taborhuis. De William Yang Foundation wil aan het gedachtegoed van William Yang de ruimte bieden voor verdere verdieping en ontwikkeling ervan.

Meer info

Lidwien Appels
Coördinator

De coordinatie van de William Yang Foundation ligt in handen van Lidwien Appels.

Het Bestuur van de stichting


Peter de Groot – Voorzitter
Marcel ten Haaften – Penningmeester
Margreet Oosterveld – Secretaris
Zij komen minimaal 4 keer per jaar bij elkaar en en zijn verantwoordelijk voor de financiën, de programmering, de sponsoring en de algemene koers.

Het Bestuur wordt geadviseerd door de Raad van Advies. Deze bestaat uit:

Kees Scheffer

Agnes van Swaaij

Wie ben ik

Agnes van Swaay is GZ-psycholoog, haptotherapeut en supervisor. Jarenlang heeft ze in verschillende omgevingen ervaring opgedaan in de palliatieve zorg. Als docent aan de vervolgopleiding voor specialisten ouderengeneeskunde was dit ook haar aandachtsgebied. In 2003 is ze, via Hospice Bethlehem, betrokken geraakt bij het Taborhuis, waar ze sindsdien met hart en ziel werkt. Nu het Taborhuis is opgegaan in het HDI (Helen Dowling Instituut) wil ze zich graag inzetten voor het behoud van de verbinding tussen de William Yang Foundation en het HDI, zodat mensen die geraakt zijn door kanker de aandacht en zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben, op de plaats die het beste past bij hun situatie.

Nadat ze zich jarenlang inzette voor mensen aan het eind van hun leven, begeleidt ze nu ook veel mensen die beter worden en weer hun weg proberen te vinden in het leven dat zo op zijn kop heeft gestaan en nooit meer zo vanzelfsprekend wordt als het eerder leek.

Agnes is iemand die op zoek gaat naar de kern. Ze vindt het bijzonder hoe snel er in haar werk een wezenlijke ontmoeting kan ontstaan. Ze vindt dit zowel voor de ander als voor zichzelf verrijkend.

Marijke van de Pavert

Paul Vogelaar

Lux Nova, palliatieve zorg & training

Paul Vogelaar (67) was een van de eerste gespecialiseerde pijnverpleegkundigen in Nederland. Daarna was hij consulent palliatieve zorg in Nijmegen. Later hield hij zich bezig met de leiding over hospices in Nijmegen en Eindhoven. Vervolgens was Paul coördinator van een Netwerk Palliatieve Zorg en bestuurslid van de Stichting Fibula, platform netwerken palliatieve zorg Nederland. Vanaf 2014 tot zijn pensionering in 2018 werkte Paul als verpleegkundig pijnconsulent in een kinderziekenhuis en als gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg bij een thuiszorgorganisatie.

Vanaf 2007 combineert hij zijn functies met werk als zelfstandig verpleegkundig expert (ZZP’er) in de palliatieve (terminale thuis-) zorg onder de naam Lux Nova, palliatieve zorg & training. Hij is als gastdocent betrokken bij vervolgopleidingen en bijscholingsactiviteiten voor verpleegkundigen en verzorgenden. Daarnaast is hij verpleegkundig consulent palliatieve zorg.

Paul was vanaf 1984 professioneel en persoonlijk betrokken bij het werk van William Yang. In de Raad van Advies van de William Yang Foundation wil hij bijdragen aan het uitdragen van het Taborlicht.

Peter Zandvliet

Wie ben ik

Peter heeft in zijn werk als psycholoog met eigen praktijk en als geestelijk

verzorger in de psychiatrie regelmatig met verlies van lichamelijke en

geestelijke gezondheid te maken. Ook binnen zijn eigen gezin met jonge

kinderen werd hij als partner geconfronteerd met verlies door kanker.

Vanuit deze betrokkenheid wil hij graag zijn expertise inzetten voor dit

belangrijke werk. Vanaf het allereerste begin heeft hij ook de ontwikkeling van

het Taborhuis op de voet gevolgd.

Op het gebied van meditatieve lichaamsgerichte oefeningen deed Peter vanaf

jonge leeftijd ervaring op bij tal van leraren in binnen – en buitenland.

Als lid van de Raad van Advies wil hij zich vooral richten op de verdere

ontwikkeling van de lichaamsgerichte en creatieve werkvormen die vanuit de

William Yang Foundation worden aangeboden.

Zij komen om de maand bij elkaar en dragen – door hun jarenlange ervaring – bij aan de inhoud van de programmering van de activiteiten die door de Stichting aangeboden wordt.